Новости

Јавен оглас

Раковоството на фондацијата Мајка Шумлјанска од Битола донесе одлука за примање на донации врз база на претходни истражувања, анализи и студија за стари и болни лица во Битолскиот и Преспанско – Пелагонискиот регион и пошироко. Донациите се даваат за остварување, унапредување и поддршка на дејностите од јавниот интерес за поддршка на јавната дејност во областа […]

Идеен план за изградба старски дом и развој на здраствен туризам под падините на Пелистер

Со оглед на можностите и условите кои ги нудат природните предели околу атарот на селата Ниже Поле и Дихово, кое се наоѓа под падините на планината Пелистер, егзистира микро клима која пружа максимални услови на планински туризам, со надморска висина од над 2600 метри, каде се наоѓаат Пелистерските Очи т.е. двете планински езера, симболот на […]

Отворен повик за нови членови во фондацијата „Мајка Шумљанска“

Сите заинтересирани кои сакаат да бидат дел од нашата фондација и да учествуваат во проектите и активностите можат да не контактираат на следниот линк. Ве охрабруваме да го споделите овој повик до вашите пријатели.

Форма за аплицирање

Формата за аплицирање за хуманитарна помош можете да ја пристапите на https://fmsb.mk/forma. Доколку имате некакви прашања во врска со аплицирањето контактирајте не на следнава страна.

Ставен во употреба новиот вебсајт на фондацијата

Порталот fbsm.mk ќе служи за информирање на јавноста со активностите и проектите на фондацијата „Мајка Шумљанска“. Посетителите преку нашата форма ќе може да аплицираат за хуманитарна помош доколку ги исполнуваат условите.